Cơ hội hợp tác kinh doanh

Hợp tác với chúng tôi để tiếp cận thị trường tiêu dung rộng lớn của Trung Quốc

Cơ hội kinh doanh đang đến !

AddIn (家添网) hướng đến chiến lược tiếp thị và kinh doanh để phổ biến rộng rãi các sản phẩm của công ty Trung Quốc tại Đông Nam Á. Các chiến lược này góp phần nâng cao nhận diện và hình ảnh của thương hiệu, tăng khả năng tiếp cận và uy tín với khách hàng làm tăng tính cạnh tranh toàn cầu của các thương hiệu do Trung Quốc sản xuất.

Phương pháp tiếp cận hai hướng của chúng tôi nhằm nỗ quảng bá các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất trong khu vực, cũng như hợp tác với các doanh nghiệp đã thành lập trong khu vực để phát triển một loạt các sản phẩm gia dụng chất lượng cao phù hợp với thị trường Đông Nam Á được sản xuất tại Trung Quốc và xuất khẩu sang Singapore và  sẽ trên nhiều quốc gia khác.

Đây là tầm nhìn của AddIn để tạo ra phong cách sống mà gia chủ yêu thích.

Chiến lược của chúng tôi:

  • Thành lập các thương hiệu mới để đáp ứng nhu cầu cụ thể của thị trường
  • Phát triển nhận diện thương hiệu
  • Nâng cao hình ảnh và uy tín của thương hiệu
  • Được sự hỗ trợ từ các cơ quan chính phủ của Trung Quốc – Singapore và vùng lãnh thổ khác

 

Bạn sẽ được lợi ích gì?

  • Liên kết với mạng lưới thương hiệu để thâm nhập vào thị trường Trung Quốc
  • Sản phẩm được khuyến mãi thông qua gói thiết kế riêng
  • Tăng giá trị thương hiệu từ nỗ lực tiếp thị chuyên nghiệp
  • Giảm chi phí hoạt động

 

Truy cập vào cơ sở dữ liệu kiến trúc sư:

  • Đưa thương hiệu mới vào cơ sở dữ liệu kiến trúc sử của chúng tôi
  • Các kiến trúc sư  cộng tác với các nhãn hiệu để tiếp cận một cách hiệu quả
Translate »